มหาวิทยลัยราชภัฏยะลา

สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียด ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ต.สะเตง อ.เมือง ยะลา 95000 084168099

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: 14,000
อัพเดท: 29 กันยายน 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา