บริษัทโปรเกรสเอ็นริช จำกัด

บริการติดตั้งระบบ Network & Fiber optic. Security, CCTV, Lighting & Grounding

8 ซ.อินทามระ 1 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 022792041 026168978

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: 9,000
อัพเดท: 12 ตุลาคม 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ-ต่างจังหวัด