บริษัท โฮสโตเนี่ยน โซลูชั่น จำกัด

Based in Bangkok, Thailand, we are a group of professional thinkers to provide the best solution that adds value to our products and services while empowering our clients to soar above the rest in a highly competitive field. At Hostonian Solutions Co.,Ltd., our main asset is a talent pool comprising young and dynmic IT professionals whose business approach and business process and always inspired by thinking out of the box. Something that is only to be expected from an organization that an info-tech service provider engaged primarily in the five core areas of Custom Software Development, Web-Based Application Development, Web Design, Internet Marketing, and IT Consulting Service. We at, Hostonian Solutions, have always aimed at achieving the perfect blend of knowledge and skills to arrive at innovative customer-centric solution that acts as a catalyst in maximizing the client's business potential and growth. And this is based on our track record of providing the most advanced industry specific products and solutions that match individual customer requirement and get deliverd on time.

200/173 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 กรุงเทพมหานคร 10210 02-985-4911 02-985-4912

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 พฤษภาคม 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 พฤษภาคม 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 กันยายน 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: กทม
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 กันยายน 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: กทม และ ต่างจังหวัด