บริษัท นิมเบิล คอปอเรชัน จำกัด

บริษัท นิมเบิล คอปอเรชัน จำกัด ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อ ปีพุทธศักราช 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การจัดซื้อ การให้บริการ และการซ่อมบำรุง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง รวมถึง ระบบเครือข่ายทั้งแบบมีสาย และ ไร้สาย บริษัทฯ มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ และมีหุ้นส่วนทางธุรกิจ พันธมิตรคู่ค้า ที่มีความชำนาญในเรื่อง ระบบแสงสว่าง ระบบเครื่องเสียง ระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อประโยชน์ในการบริการให้กับลูกค้าได้อย่างเต็มที่ ต่อเนื่อง ทั่วถึง และครบวงจร นโยบายสินค้า และ บริการ ที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น เป็นไปเพื่ออำนวยความสะดวกต่อลูกค้า และอุดช่องว่างของการบริการหลังการขายระหว่าง ผู้ผลิต และ ผู้ใช้งาน การรับประกันสินค้า ด้วยบริษัท นิมเบิล คอปอเรชัน จำกัด เป็นผู้จัดหาสินค้าที่มีตราสินค้าเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลกทั้งส่วนของ Hardware และ Software เช่น HP, IBM, Acer, Toshiba, Samsung, Cisco, 3Com, Microsoft ลดความยุ่งยากในการแจ้งซ่อม เนื่องจากขั้นตอนในการติดต่อประสานงานที่ผู้ผลิตแต่ละรายกำหนดขึ้นมีความแตกต่างกันและยังคงอยู่เหมือนเดิม เพียงแต่ทางบริษัท นิมเบิล คอปอเรชัน จำกัด จะเป็นผู้รับภาระส่วนนี้แทนลูกค้า เพื่อตอกย้ำความสะดวกสบายในการใช้งานได้อย่างไม่ติดขัด ลดภาระเรื่องเวลา ในการติดต่อแก้ไขปัญหา แจ้งซ่อม ส่งสินค้า และจัดหาสินค้าทดแทนชั่วคราว (กรณีที่มีสินค้าสำรอง) ลดภาระเรื่องค่าใช้จ่าย ในกรณีการรับประกันสินค้าแบบ Carry-in ทางบริษัทฯ มีความยินดีที่จะปรับเป็น Pick-up by Nimble Coporation Co., Ltd. จากความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ ทำให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านยอดขาย และ ฐานลูกค้า ซึ่งรายนามส่วนหนึ่งของลูกค้าที่ทางบริษัทฯ มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เวปไซด์ www.itorderonline.com

บริษัท นิมเบิล คอปอเรชัน จำกัด 418 ถ.บริพัตร แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100 กรุงเทพมหานคร 10100 02-225-2430

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 กรกฎาคม 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท นิมเบิล คอปอเรชัน จำกัด 418 ถ.บริพัตร แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 กรกฎาคม 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท นิมเบิล คอปอเรชัน จำกัด 418 ถ.บริพัตร แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 กรกฎาคม 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท นิมเบิล คอปอเรชัน จำกัด 418 ถ.บริพัตร แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100