บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการผลิตและจ่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อให้บริการแก่ประชาชนผู้ใช้น้ำครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด 5 อำเภอ ได้อำเภอสามพราน อำเภอพุทธมณฑล และ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และอำเภอกระทุ่มแบน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร มีความประสงค์ที่จะรับสมัครพนักงานเพื่อบรรจุในตำแหน่งงานต่าง ๆ ดังนี้

30/10 ม.12 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ไร่ขิง สามพราน นครปฐม 73210 02/8117526 ต่อ 604

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 13 ตุลาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: พุทธมณฑลสาย 5
เงินเดือน: 25,000
อัพเดท: 13 ตุลาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: พุทธมณฑลสาย 5
เงินเดือน: 7,000
อัพเดท: 13 ตุลาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: พุทธมณฑลสาย 5
เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 13 ตุลาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: พุทธมณฑลสาย 5
เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 13 ตุลาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: พุทธมณฑลสาย 5
เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 13 ตุลาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: พุทธมณฑลสาย 5
เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 13 ตุลาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: พุทธมณฑลสาย 5
เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 13 ตุลาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: พุทธมณฑลสาย 5
เงินเดือน: 25,000
อัพเดท: 13 ตุลาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: พุทธมณฑลสาย 5
เงินเดือน: 25,000
อัพเดท: 13 ตุลาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: พุทธมณฑลสาย 5