บริษัท แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจลิฟต์และบันไดเลื่อน ในกลุ่มล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) กำลังเปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานขาย ติดตั้ง ตรวจซ่อม บำรุงรักษา งานปรับปรุงและออกแบบแผงควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

เลขที่ 99, 101, 103 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 0-2249-8479-82, 0-2249-7969

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 31 กรกฎาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 31 กรกฎาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 31 กรกฎาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -