บริษัท โคแอกซ์ กรุป คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท โคแอกซ์ กรุป คอปอเรชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจจำหน่ายเครื่ื่องมือวิทยาศาสตร์และเครื่ื่องมือทางการแพทย์ ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ HIT

1131/325,327,328 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 0-2668-2436-40 ต่อ 501 -

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 กรกฎาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 กรกฎาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 กรกฎาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 กรกฎาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 กรกฎาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -