บริษัท เอ็นพีอี อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด

โรงงานผลิตงานโลหภัณฑ์และเครื่องเสียง - บริการตัด เจาะ ขึ้นรูป และผลิตชิ้นงานโลหะแผ่นทุกประเภทด้วยเครื่องจักร CNC ซึ่งควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ - บริการพ่นสีฝุ่นอุตสาหกรรม หรือสีน้ำ ด้วยระบบ Line-Conveyor แบบต่อเนื่องจากเยอรมนี พร้อมงานซิลค์สกรีน - ออกแบบและผลิตเครื่องเสียงภายในบ้าน (Hi-Fi) และภายนอกอาคาร (P.A.) ห้องประชุม, ดิสโก้เธค, ห้องอาหาร, คาเฟ่, คาราโอเกะ และคอนเสิร์ต มีความประสงค์จะรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมทีมงาน ดังนี้

เลขที่ 29/5 หมู่ 2 ถ.บางกอกน้อย-นครชัยศรี ต.บางเตย สามพราน นครปฐม 73210 0-2889-5495 0-2482-1659

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 กรกฎาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 กรกฎาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 กรกฎาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 กรกฎาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 กรกฎาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 กรกฎาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 กรกฎาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 กรกฎาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 กรกฎาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 กรกฎาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 กรกฎาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 กรกฎาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 กรกฎาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 กรกฎาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 กรกฎาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 กรกฎาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 กรกฎาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 กรกฎาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -