บ.สรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง จำกัด

ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท ธุรกิจค้าปลีก

289 ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 02 4340448 ต่อ 8382 02 4346057

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 กันยายน 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: ตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 กันยายน 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: ตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี