บริษัท เอส.ที.พี.เรคคอร์ด จำกัด

บริษัทมีนโยบายรับบุคคลากรเพิ่มเพื่อช่วยขยายงานด้านการส่งเสริมโปรโมชั่น สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และสื่อสารด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ

อาคารเอพี นครินทร์ ชั้น 7 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 0-2748-6322, 0-2748-6202-3, 0-9699-7877

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: 7,000
อัพเดท: 23 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -
เงินเดือน: 9,000
อัพเดท: 23 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -
เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 23 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -
เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 23 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -
เงินเดือน: 14,000
อัพเดท: 23 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -
เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 23 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -