บริษัท แมงป่อง จำกัด (มหาชน)

บริษัท แมงป่อง จำกัด (มหาชน) ผู้นำบริษัทโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยที่มีระยะเวลาประกอบการมายาวนานกว่า 23 ปี สินค้าของบริษัทในนาม "แมงป่อง" ได้รับความเชื่อถือจากผู้บริโภคมาโดยตลอด ประกอบกับบริษัทมีการเติบโตต่อเนื่อง จึงมีความต้องการรับบุคลากรจำนวนมาก เพื่อรองรับอัตราการเติบโตดังกล่าว โดยมีตำแหน่งดังต่อไปนี้

59 ซอย ลาดพร้าว 90 (ปานทิพา) ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10310 0-2514-7999 ต่อ 1122 0-2514-5000

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ลาดพร้าว 90
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ลาดพร้าว 90
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ลาดพร้าว 90
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ลาดพร้าว 90
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ลาดพร้าว 90
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ลาดพร้าว 90
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ลาดพร้าว 90
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ลาดพร้าว 90
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ลาดพร้าว 90